Show simple item record

dc.contributor.authorStalsberg, K.
dc.contributor.authorRubensdotter, L.
dc.contributor.authorHilger, P.:
dc.contributor.authorSandøy, G.
dc.contributor.authorSletten, K.
dc.coverage.spatial12323 SORTLAND
dc.date.accessioned2021-05-28T11:34:50Z
dc.date.available2021-05-28T11:34:50Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2756879
dc.description.abstractDetaljert kvartærgeologisk kartlegging og stratigrafiske undersøkelser i gravegroper er utført for å gi et best mulig geologisk grunnlag til seinere skredfarevurdering. De detaljerte kartene viser bl.a. spor etter tidligere skred. Skråninger er preget av skredløp ned mot bebyggelse, og avsetninger etter steinsprang, snøskred, jordskred og flomskred ligger i nærheten av boliger flere steder. Stratigrafien i gravegroper i dalbunnen tyder på at skred fra dalsiden har hatt lengre utløp enn det som kan spores ved vanlig overflatekartlegging. Organisk materiale fra gravegropene er datert med C14 metoden, og en samlet tolkning av resultatene indikerer at jordskred har hatt utløp ned til, og forbi, boligbebyggelsen ved Slåtten i Sørkleivdalen minst tre ganger i løpet av de siste 7000 år. Tilsvarende analyser ved Langbakkveien indikerer minst seks jord- og\/eller flomskred ned mot boligbebyggelsen de siste 5000 år. Ved å kombinere kartlegging og stratigrafiske undersøkelser har vi fått kunnskap om tidligere skredhendelser som ikke synes i overflaten eller er kjent gjennom historiske kilder.
dc.language.isonor
dc.publisherNorges geologiske undersøkelse
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2021.008)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectDATERING
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectSKRED
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectSTRATIGRAFI
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleSortland; detaljert kvartærgeologisk kartlegging og stratigrafiske undersøkelser
dc.typeReport
dc.description.localcode67168
dc.relation.project384100


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal