Show simple item record

dc.contributor.authorChristoffersen, Marianne
dc.contributor.authorFredin, Ola
dc.contributor.authorLarsen, Eiliv
dc.contributor.authorLyså, Astrid
dc.contributor.authorNordahl, Bo
dc.date.accessioned2021-05-28T11:58:00Z
dc.date.available2021-05-28T11:58:00Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2756891
dc.description.abstractI 2020 har Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Artsdatabanken videreført arbeidet med utvikling av metoder og prosedyrer for kartlegging av glasiale landformer som ble påbegynt i 2019. Kartleggingen har blitt utført på Søre Sunnmøre. Området ble valgt med bakgrunn i hvor NGU har kunnskap og data, for å sikre en god variasjon i landformer. Dette gir tilfang til en bredde av glasiale landformer som bidrar til utvikling av en metoderapport for nasjonalt datasett. Kartleggingen er basert på LiDAR, ortofoto og noen grad av feltsjekk. Arbeid ut over dette pilotprosjektet vil teste ut metodikk for å kombinere landformkartlegging med NGUs ordinære kvartærgeologiske kartlegging. Dette skal munne ut i en metoderapport for kartlegging av glasiale landformer på nasjonalt nivå. I de undersøkte områdene er det et stort antall glasiale landformer. En del av disse var kjent fra før, men gjennom kartleggingen har også nye landformer blitt registrert. Landformene har i mange tilfeller en annen karakteristikk enn landformene som ble kartlagt i Trøndelag og Agder i 2019. Dette gir et bredere kunnskapsgrunnlag for utvikling av metoderapport.
dc.language.isonor
dc.publisherNorges geologiske undersøkelse
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2021.002)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectNATURVERN
dc.subjectGEOMORFOLOGI
dc.subjectGLASIAL FORM
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectAREALPLANLEGGING
dc.titleKartlegging av glasiale landformer på Søre Sunnmøre
dc.typeReport
dc.description.localcode67166
dc.source.pagenumber13 s.
dc.relation.project383600


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal