Select a community to browse its collections.

NGU-publikasjoner [7047]
 • Overhalla : kartlegging og overvåking av typelokaliteter for grunnvann med antropogen belastning 

  Dagestad, A.; Seither, A.; Jæger, Ø.; Gundersen, P.; Storrø, G.; Minde, Å.; Sunde, P. (NGU-Rapport (2020.033), Report, 2021)
  Grunnvannsforekomst Overhalla ligger på Brennmoan i Overhalla kommune og er en del av denadministrative vannforekomsten Overhalla\/Grong. Grunnvannsforekomsten ligger i en elveterrasseav sand og grus rett ved elva Namsen. ...
 • Sedimentasjonsmiljø og historisk utvikling i forurensningsstatus i sjøområdene i kommunene Ålesund og Giske 

  Knies, Jochen; Boitsov, Stepan; Baeten, Nicole J.; Elvenes, Sigrid; Bøe, Reidulv (NGU-Rapport (2021.018), Report, 2021)
  Norges geologiske undersøkelse (NGU) utarbeider i samarbeid med Kartverket og Havforskningsinstituttet (HI )marine grunnkart over utvalgte sjøområder i kommunene Ålesund og Giske i pilotprosjektet Marine grunnkart i ...
 • Organic soil geochemistry in southern Trøndelag, QC - report 

  Flem, Belinda; Acosta-Gongora, Pedro; Andersson, Malin; Minde, Åse; Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (2021.006), Report, 2021)
  This survey constitutes a continuation of corresponding surveys undertaken in Finnmark, Troms and Nordland Counties, as well as in North Trøndelag and on Fosen. During the main field work in 2018, and the complementary ...
 • Sortland; detaljert kvartærgeologisk kartlegging og stratigrafiske undersøkelser 

  Stalsberg, K.; Rubensdotter, L.; Hilger, P.:; Sandøy, G.; Sletten, K. (NGU-Rapport (2021.008), Report, 2021)
  Detaljert kvartærgeologisk kartlegging og stratigrafiske undersøkelser i gravegroper er utført for å gi et best mulig geologisk grunnlag til seinere skredfarevurdering. De detaljerte kartene viser bl.a. spor etter tidligere ...
 • Kartlegging av glasiale landformer på Søre Sunnmøre 

  Christoffersen, Marianne; Fredin, Ola; Larsen, Eiliv; Lyså, Astrid; Nordahl, Bo (NGU-Rapport (2021.002), Report, 2021)
  I 2020 har Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Artsdatabanken videreført arbeidet med utvikling av metoder og prosedyrer for kartlegging av glasiale landformer som ble påbegynt i 2019. Kartleggingen har ...

View more