Velg et delarkiv for å bla i samlingene

NGU-publikasjoner [7061]
 • Kartlegging av rødlistede landformer: videreføring av pilotprosjekt 2019 

  Christoffersen, Marianne; van-Boeckel, Mikis; Fredin, Ola; Larsen, Eiliv; Liinamaa-Dehls, Anne; Lyså, Astrid; Nordahl, Bobo; Solberg, Inger-Lise (NGU-Rapport (2021.001), Report, 2021)
  I 2019 begynte Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Miljødirektoratet kartlegging av fem ulike landformer på Artsdatabankens liste over rødlistede landformer. Denne kartleggingen er videreført i 2020 og ...
 • Ressursgrunnlag byggeråstoffer - Trøndelag 

  Erichsen, Eyolf; Margreth, Annina; Simoni, Mark U.; Hibelot, Thomas; Granseth, Anette; Gebreyesus, Asmerom T. (NGU-Rapport (2021.037), Report, 2021)
  I Trøndelag fylke er byggeråstoffene sand, grus og pukk (knust berg) de viktigste mineralske ressursene. I henhold til Direktoratet for mineralforvaltning er det i fylket 220 forekomster i drift. Forbruket har over flere ...
 • Quaternary mapping at Orkdal, Orkland municipality with the use of Georadar measurements, 2016 - 2019 

  Tassis, Georgios (NGU-Rapport (2020.039), Report, 2021)
  Between November 2016 and November 2019, NGU carried out Georadar measurements in several localities in Orkland municipality in connection with mapping of Quaternary sediments. Specifically, GPR lines were measured at the ...
 • Mosjøen : kartlegging og overvåking av grunnvannsforekomst med antropogen belastning 

  Dagestad, A.; Seither, A.; Jæger, Ø.; Minde Å.; Gundersen P.; Tassis, G. (NGU-Rapport (2020.035), Report, 2021)
  Grunnvannsforekomst Mosjøen utgjør deler av et større grunnvannsmagasin i et fjordelta som elva Vefsna har bygd ut innerst i Vefsnfjorden. Forekomsten, som hovedsakelig består av sand- og grusavsetninger, ligger under den ...
 • Kvartærgeologi og hydrogeologi ved Kråkneset i Altafjorden. Innspill til utredning av Kråknesskredet, 3. juni 2020 

  Hansen, Louise; Dagestad, Atle; Tassis, Georgios; Eilertsen, Raymond S. (NGU-Rapport (2020.029), Report, 2020)
  Denne rapporten oppsummerer de kvartærgeologiske og hydrogeologiske forholdene ved Kråkneset i Altafjorden i Finnmark der det 3. juni 2020 gikk et større løsmasseskred ved Flatstrand. Rapporten er bestilt som innspill til ...

Vis flere