Velg et delarkiv for å bla i samlingene

NGU-publikasjoner [7053]
 • Helicopter-borne magnetic, electro-magnetic and radiometric geophysical survey in Mjøsa 

  Mrope, Frida Mathayo; Dumais, Marie-Andree; Ofstad, Frode; Wang, Ying (NGU-Rapport (2021.019), Report, 2021)
  NGU conducted an airborne geophysical survey in Mjøsa, Innlandet county as part of NGU\u2019s general airborne mapping program in 2020. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of ...
 • Sammenstilling av resistivitet, seismiske hastigheter og naturlig gammastråling i norske bergarter. Oppdatering av NGU Rapport 2011.042 

  Elvebakk, Harald; Larsen, Bjørn Eskil (NGU-Rapport (2021.015), Report, 2021)
  I samarbeidsprosjektet \u201DForbedrede Forundersøkelser for Utbygging Tunneler (ForForUT)\u201D, mellom NGU ogVegdirektoratet, har en av oppgavene vært å sammenstille verdier for resistivitet, seismiske hastigheter og ...
 • Identifikasjon av løsneområder for jordskred 

  Eilertsen, Raymond S.; Kvam, Maria H.; Stalsberg, Knut; Sletten, Kari; Solberg, Inger-Lise; Pullarello, Jose; Rubensdotter, Lena (NGU-Rapport (2021.022), Report, 2021)
  Gjennom FoU-prosjektet "Identifisering av løsneområder for jordskred" finansiert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har Norges geologiske undersøkelse (NGU) undersøkt løsneområder for 488 jordskred i åpne ...
 • Geologiske og geofysiske undersøkelser av Brattbakken Ni-Cu-Co forekomst i Skjækerdalen, Verdal 

  Nilsson, Lars Petter; Paulsen, Hanne-Kristin; Sandstad, Jan Sverre; Gellein, Jomar; Mrope, Frida Mathayo (NGU-Rapport (2021.016), Report, 2021)
  Berggrunnsgeologisk kartlegging og prøvetaking samt geofysiske bakkemålinger ble utført ved Brattbakken Ni-Cu-Co forekomst iseptember 2020. Bearbeiding av innsamlet materiale og data er gjort på NGU i løpet av vinteren og ...
 • Mineralressurser i Møre og Romsdal Fylke - kunnskapsgrunnlag 

  Aasly, K. A.; Raaness, A.; Korneliussen, A.; Nazuti, A.; Gautneb, H.; Solberg, J. K.; Sandstad, J.S.; Brönner, M.; Arntsen, M. L.; Olesen, O.; Dahl, R.; Solbakk, T.; Hibelot, T.; Angvik, T. L.; Heldal, T.; Finne, T. E.; Slagstad, T.; Schiellerup, H. (NGU-Rapport (2021.020), Report, 2021)
  NGU har på oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune utarbeidet denne rapporten som gir et kunnskapsgrunnlagfor mineralressurser samt anbefaling for videre arbeid i fylket. Kunnskapsgrunnlaget er basert på NGU sin informasjonom ...

Vis flere