Velg et delarkiv for å bla i samlingene

NGU-publikasjoner [7012]
 • Karakterisering av partikler fra mineral- og bergartsprøver for bruk i studier av betennelsesreaksjoner i celleprøver 

  Erichsen, E.; Grytting, V.S.; Røhr, T.R.; Halle, M.S.; Ulvik, A.; Pettersen, E.; Schönenberger, J.; Van der Lelij, R. (NGU-Rapport (2020.008), Report, 2020)
  NGU har i prosjektet \u00ABPreventive measures to reduce the adverse health impact of traffic-related air pollution (PrevenTAP)\u00BB utført analyser for karakterisering av mineral partikler fra et utvalg med mineral- og ...
 • Sakkyndig rapport. Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde, Sunndal kommune 

  Margreth, Annina (NGU-Rapport (2020.031), Report, 2020)
  I forbindelse med vern innenfor Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde, i sammenheng med utvidelsen av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, har grunneier fremsatt krav om erstatning for tap av bruk av grus fra egen eiendom ...
 • Sakkyndig rapport. Romsdalen landskapsvernområde, Rauma kommune 

  Margreth, Annina (NGU-Rapport (2020.032), Report, 2020)
  I forbindelse med vern innenfor Romsdalen landskapsvernområde, i sammenheng med opprettelsen av Reinheimen nasjonalpark, har grunneier fremsatt krav om erstatning for tap av bruk av grus fra egen eiendom til vedlikehold ...
 • Mineralressurser i Vestland fylke 

  Raaness, A.; Wanvik, J.E.; Schiellerup, H.; Sandstad, J.S.; Korneliussen, A.; Brönner, M.; Heldal, T.; Gautneb, H.; Nilsson, L.P. (NGU-Rapport (2020.027), Report, 2020)
  I forbindelse med opprettelsen av Mineralråd Vestland ble NGU i mars 2020 bedt om å gjennomføre en mulighetsstudie for fremtidige næringsmuligheter knyttet til mineralressurser i Vestland fylke. Studien rapporteres her i ...
 • Geokjemiske bakgrunnsverdier i Longyearbyen planområde, Svalbard. 

  Flem, B.; Andersson, M. (NGU-Rapport (2020.015), Report, 2020)
  Berggrunnen på Svalbard skiller seg fra den på fastlandet, hvilket gir opphav til geokjemiske forskjeller i fastfjell, men også i løsmasser. Nasjonale grenseverdier og normverdier kan utgjøre en utfordring da noen grunnstoff ...

Vis flere