Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorErichsen, Eyolf
dc.contributor.authorFinne, Tor-Erik
dc.coverage.spatial16211 Malvik
dc.coverage.spatialSTJØRDAL
dc.coverage.spatialMALVIK
dc.coverage.spatialTRONDHEIM
dc.coverage.spatial16214 Trondheim
dc.date.accessioned2020-07-15T07:17:04Z
dc.date.available2020-07-15T07:17:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664205
dc.description.abstractNye Veier skal i løpet av 2019 starte utbygging av E6 Ranheim-Værnes.Materialtekniske analyser utført av NGU tilsier at kvaliteten for flere av bergartene som kan opptre langs vegtras\u00E9en kan være egnet til vegfundamentet (bære- og forsterkningslag). Det er lite sannsynlig at bergartsmaterialet vil tilfredsstiller kravene for tilslag i vegdekke med høy trafikkbelastning.I et notat fra Statens vegvesen angis at man kan forvente å kunne anvende ca. 25-30% av tunnelmassene fra Væretunnelen og 40% av massene fra Stavsjøfjelltunnelen til overbygningsmateriale ved vegbygging. Bergartene langs Helltunnelen og i vegskjæringer ved Homla holder dårlig kvalitet og ansees som uegnet til vegbygging.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2019.010)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPUKK
dc.subjectMINERALRESSURSER
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectTUNGMETALL
dc.subjectVEIKROPP
dc.titleNye Veier, E6 trasé Ranheim-Værnes. Bruksegenskaper til bergartsmateriale langs traséen
dc.typeReport
dc.description.localcode66351
dc.source.pagenumber20
dc.relation.project(362210) Coop3 - Utvidelse for Nye Veier


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal