Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorIhlen, Peter M.
dc.contributor.authorFuruhaug, Leif
dc.coverage.spatial20292 Misvær
dc.date.accessioned2020-07-15T07:28:15Z
dc.date.available2020-07-15T07:28:15Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664465
dc.description.abstractRapporten gir resultatene av en kvalitetstest av borkaksprøvetaking utført på apatitt-førende pyroksenitter i Misværdal pyroksenittmassiv i 2011 (Ihlen og Furuhaug 2012). Prøvetakingen utføres med en bensindrevet Pionj\u00E4r slagbormaskin med et 90 cm langt bor som går igjennom en sylindrisk prøvebeholder hvor borkakset samles opp i et prøvekammer. Under boringen lekker det ut borkaks på fjelloverflaten rundt borhullsåpningen. I tillegg transporteres noe finkornet støv med returluften ut gjennom eksosrøret på prøvebeholderen og ut på bakken. Testmetoden som ble brukt omfatter boring på en rengjort fjelloverflate og de forskjellige støvfraksjonene (lekkasjekaks. prøvekammerkaks og finstøv) ble innsamlet og senere veid og analysert for P2O5. Både loddhull og skråhull ble boret på horisontale og skrånende fjelloverflater. På grunnlag av borkaksprøvenes vekt ble det regnet ut et veid gjennomsnitt for P2O5 innholdet i pyroksenitten i hullet. Analyseresultater for P2O5 i prøvekammerkakset ble så sammenlignet med det veide gjennomsnittet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2012.001)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectINDUSTRIMINERALER
dc.subjectMETODE
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectAPATITT
dc.subjectKVALITETSSIKRING
dc.titleKvalitetstest av metode for borkaksprøvetaking av apatitt-pyroksenitter i Misværdalen, Nordland
dc.typeReport
dc.description.localcode61540
dc.source.pagenumber19
dc.relation.project(305600) Industrialisering av mineralforekomster i Nordland


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal