Show simple item record

dc.contributor.authorElvebakk, Harald
dc.coverage.spatial18151 Gran
dc.coverage.spatial19154 Hurdal
dc.date.accessioned2020-07-15T07:30:13Z
dc.date.available2020-07-15T07:30:13Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664520
dc.description.abstractI forbindelse med driving av Lunnertunnelen har NGU gjort geofysisk logging av flere brønner. Lunnertunnelen er en del av den nye tverrforbindelsen mellom RV 4 i vest (Lunner) og RV 174 i øst (Gardermoen). Hensikten var å prøve ut nye metoder for forundersøkelser for å kartlegge fjellkvalitet både ved å påvise og karakterisere sprekker og sprekkesoner. Detaljert tolkning av resultatene er tidligere beskrevet i prosjektet \"Miljø- og samfunnstjenlige tunneler\" (Rønning 2003 og Elvebakk m.fl. 2001). Åpne vannførende sprekker og partier med sterkt oppsprukket fjell er påvist i eller like i nærheten av tunneltraseen. Noen av disse ga store problemer under drivingen. I denne rapporten er fysiske parametere for områdets bergarter samlet. Disse data er hentet fra de deler av borehullet som er lite oppsprukket og representerer massiv stabil bergart. Avvik fra disse standardverdier kan bety oppsprekking og dårligere fjellkvalitet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2011.009)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBORHULLSLOGGING
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectTEMPERATURMÅLING
dc.subjectNATURLIG RADIOAKTIVITET
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.titleGeofysisk logging av borehull ved Grualia, Lunner
dc.typeReport
dc.description.localcode59894
dc.source.pagenumber33
dc.relation.project(329500) ForForUT, Forbedrede Forundersøkelser Utbygning


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal