Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial19153 Nannestad
dc.coverage.spatial19152 Ullensaker
dc.coverage.spatial19144 Oslo
dc.coverage.spatial19141 Fet
dc.coverage.spatial18152 Oppkuven
dc.coverage.spatial18141 Asker
dc.coverage.spatialLILLESTRØM
dc.coverage.spatialVIKEN
dc.coverage.spatialOSLO
dc.coverage.spatialOSLO
dc.coverage.spatialBÆRUM
dc.coverage.spatialASKER
dc.coverage.spatialGJERDRUM
dc.coverage.spatialLØRENSKOG
dc.coverage.spatialRÆLINGEN
dc.coverage.spatialNITTEDAL
dc.date.accessioned2020-07-15T07:43:51Z
dc.date.available2020-07-15T07:43:51Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664734
dc.description.abstractRapporten er en oppsummering av resultatene fra oppdateringen av Grus- og Pukkdatabasen som ble gjennomført for å gjøre informasjonen bedre tilpasset dagens behov for grunnlagsdata i arealplanlegging både på kommunalt og fylkeskommunalt nivå.\rDe kommunene som beskrives i rapporten er alle underskuddskommuner på sand og grus. I mange er det ikke registrert sand og grusforekomster i det hele tatt, mens andre har få og lite utnyttbare ressurser. I tre kommuner produseres det heller ikke pukk, men behovet dekkes gjennom import fra nabokommuner.\rRegionen er derfor helt avhengig av sand og grus utenfra for å dekke behovet. For pukk er situasjonen bedre, men heller ikke her er man selvforsynt, og må importere blant annet fra Ås, Lier og Ringerike.\rFlere av de forekomstene som i dag forsyner området med byggeråstoffer har begrenset levetid innenfor de arealene de disponerer. Stor byggeaktivitet gir økt behov for masse i tida framover, samtidig som presset på ledige arealer kan føre til motstridende arealbruksinteresser. Skjemmende landskapsinngrep og ulemper med støv og støy for nærområdene er kjente problemer ved pukkverksdrift. Det er derfor viktig at de forekomstene hvor det drives i dag, utnyttes maksimalt, og at man gjennom framtidsrettet planlegging regulerer nye arealer til framtidig råstoffutvinning.\rI områder med store konflikter kan et alternativ være å gå fra dagbruddsdrift til underjordsdrift. Dette er fullt teknisk mulig, men vil gi en høyere driftskostnad. Muligheten for etterbruk av de utdrevne berghallene kan imidlertid gi inntekter som kompenserer for de økte driftskostnadene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2008.014)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectAREALBRUK
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectGRUS
dc.subjectPUKK
dc.subjectSAND
dc.subjectVOLUM
dc.titleGrus- og pukkressurser i Oslo, Asker, Bærum, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen og Skedsmo kommune. Grunnlagdata for planlegging og forvaltning. Oslo og Akerhus fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode54098
dc.source.pagenumber22 s. + 1
dc.relation.project(296600) GEOS - Ressurskartlegging i Akershus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal