Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial19153 Nannestad
dc.coverage.spatial19152 Ullensaker
dc.coverage.spatial19151 Eidsvoll
dc.coverage.spatialHURDAL
dc.coverage.spatialEIDSVOLL
dc.coverage.spatialULLENSAKER
dc.coverage.spatialNANNESTAD
dc.coverage.spatialNES
dc.coverage.spatialVIKEN
dc.coverage.spatial19154 Hurdal
dc.coverage.spatial19163 Østre Toten
dc.coverage.spatial20154 Odalen
dc.coverage.spatialOSLO
dc.coverage.spatial20153 Strøm
dc.date.accessioned2020-07-15T07:43:53Z
dc.date.available2020-07-15T07:43:53Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664735
dc.description.abstractAv kommunene Eidsvoll, Hurum, Nannestad, Nes og Ullensaker er Ullensaker den som har de største sand- og grusressursene. Med et totalt volum på ca. 150 millioner m3 er Gardermoavsetningen en av landets største forekomster. Etter detaljerte undersøkelser er ca. 50 millioner m3 av dette er beregnet å være uttnyttbart som byggeråstoff i dagens situasjon.\rI Eidsvoll finnes det også store mengder sand og grus, en del av disse ressursene er nedbygd og en del er for finkornig til de fleste tekniske formål. I Nannestad er det også en god del sand og grus, og i begge kommunene blir det årlig tatt ut en del masse. I Eidsvoll dekker egne uttak mye av behovet i kommunen, mens det meste av uttaket i Nannestad blir eksportert som betongtilslag.\rI Hurdal og Nes er det små sand- og grusressurser. I Hurdal er uttakene små og forbruket lavt. I Nes blir det meste av behovet dekket av egne uttak, mens resten dekkes av import fra Ullensaker.\rHurdal er den eneste av disse kommunene hvor det ikke produseres pukk. I de øvrige er det en årlig produksjon fra 100.000-150.000 tonn. Dette viser at uttaket og forbruket av pukk er større enn for sand og grus, bortsett fra i Ullensaker. Eidsvoll produserer pukk til eget forbruk fra ett uttak. I Nannestad blir produksjonen transportert til Ullensaker for videreforedling. Halvparten av produksjonen kommer tilbake for å dekke behovet for knuste steinmaterialer i kommunen.\rI Ullensaker er det stor byggeaktivitet og stort behov for byggeråstoffer. Kommunen er regionens største produsent både av sand og grus og av pukk fra fast fjell. I tillegg til å dekke eget behov eksporteres både grus og pukk til nabokommunene.\rVed revidering av kommuneplanens arealdel er det av stor betydning at alle kommunene vurderer hvordan de i framtida skal dekke behovet for sand, grus og pukk. Med framtida må man her tenke langsiktig, kanskje 50-100 år framover. Kortest mulig transport for å spare miljø og kostnader vil bli meget viktig i tida som kommer. Alle forekomstene som har de egenskapene som kreves for å kunne brukes som byggeråstoff bør derfor reserveres som områder for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2008.015)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectGRUS
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectPUKK
dc.subjectSAND
dc.subjectVOLUM
dc.subjectAREALBRUK
dc.titleGrus- og pukkressurser i Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker kommune. Grunnlagsdata for planlegging og forvaltning. Oslo og Akershus fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode54099
dc.source.pagenumber17 s. + ka
dc.relation.project(296600) GEOS - Ressurskartlegging i Akershus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal