Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial19153 Nannestad
dc.coverage.spatial19152 Ullensaker
dc.coverage.spatial19151 Eidsvoll
dc.coverage.spatialHURDAL
dc.coverage.spatialEIDSVOLL
dc.coverage.spatialULLENSAKER
dc.coverage.spatialNANNESTAD
dc.coverage.spatialNES
dc.coverage.spatialVIKEN
dc.coverage.spatial19154 Hurdal
dc.coverage.spatial19163 Østre Toten
dc.coverage.spatial20154 Odalen
dc.coverage.spatialOSLO
dc.coverage.spatial20153 Strøm
dc.date.accessioned2020-07-15T07:43:53Z
dc.date.available2020-07-15T07:43:53Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664735
dc.description.abstractAv kommunene Eidsvoll, Hurum, Nannestad, Nes og Ullensaker er Ullensaker den som har de største sand- og grusressursene. Med et totalt volum på ca. 150 millioner m3 er Gardermoavsetningen en av landets største forekomster. Etter detaljerte undersøkelser er ca. 50 millioner m3 av dette er beregnet å være uttnyttbart som byggeråstoff i dagens situasjon.\rI Eidsvoll finnes det også store mengder sand og grus, en del av disse ressursene er nedbygd og en del er for finkornig til de fleste tekniske formål. I Nannestad er det også en god del sand og grus, og i begge kommunene blir det årlig tatt ut en del masse. I Eidsvoll dekker egne uttak mye av behovet i kommunen, mens det meste av uttaket i Nannestad blir eksportert som betongtilslag.\rI Hurdal og Nes er det små sand- og grusressurser. I Hurdal er uttakene små og forbruket lavt. I Nes blir det meste av behovet dekket av egne uttak, mens resten dekkes av import fra Ullensaker.\rHurdal er den eneste av disse kommunene hvor det ikke produseres pukk. I de øvrige er det en årlig produksjon fra 100.000-150.000 tonn. Dette viser at uttaket og forbruket av pukk er større enn for sand og grus, bortsett fra i Ullensaker. Eidsvoll produserer pukk til eget forbruk fra ett uttak. I Nannestad blir produksjonen transportert til Ullensaker for videreforedling. Halvparten av produksjonen kommer tilbake for å dekke behovet for knuste steinmaterialer i kommunen.\rI Ullensaker er det stor byggeaktivitet og stort behov for byggeråstoffer. Kommunen er regionens største produsent både av sand og grus og av pukk fra fast fjell. I tillegg til å dekke eget behov eksporteres både grus og pukk til nabokommunene.\rVed revidering av kommuneplanens arealdel er det av stor betydning at alle kommunene vurderer hvordan de i framtida skal dekke behovet for sand, grus og pukk. Med framtida må man her tenke langsiktig, kanskje 50-100 år framover. Kortest mulig transport for å spare miljø og kostnader vil bli meget viktig i tida som kommer. Alle forekomstene som har de egenskapene som kreves for å kunne brukes som byggeråstoff bør derfor reserveres som områder for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2008.015)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectGRUS
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectPUKK
dc.subjectSAND
dc.subjectVOLUM
dc.subjectAREALBRUK
dc.titleGrus- og pukkressurser i Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker kommune. Grunnlagsdata for planlegging og forvaltning. Oslo og Akershus fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode54099
dc.source.pagenumber17 s. + ka
dc.relation.project(296600) GEOS - Ressurskartlegging i Akershus


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal