Show simple item record

dc.contributor.authorJartun, Morten
dc.contributor.authorVolden, Tore
dc.date.accessioned2020-07-15T07:51:01Z
dc.date.available2020-07-15T07:51:01Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664969
dc.description.abstractMiljøtilstanden rundt opplagsplasser og pussesteder er vurdert for 11 småbåthavner rundt Trondheimsfjorden. Det er blitt samlet inn 87 prøver av overflatejord og løse masser, og innholdet av 30 grunnstoffer er bestemt. I denne rapporten fokuserers det på 9 grunnstoffer som er kjent å ha effekt på miljø og helse: arsen (AS), kadmium (Cd), krom (Cr), kobber (Cu), kvikksølv(Hg), nikkel (Ni), bly (Pb), tinn (Sn) og sink (Zn). Flere av småbåthavnene har svært høye konsentrasjoner av kobber, tinn, bly og sink. Dette er stoffer som er kjent brukt i maling, bunnstoff og impregnering. I enkelte områder er jorda å betrakte som sterkt forurenset ut fra et miljøperspektiv, og jorda vil sannsynligvis lett kunne spres til sjøen ved for eksempel spyling og regnskyll. Ved en eventuell framtidig opprydding av forurensede sedimenter i sjøen bør det tas hensyn til de forurensede massene på land. For å hindre videre forurensning av jorda bør materialet etter pussing samles opp og leveres til godkjent mottak for forurensede masser. Jorda kan erstattes med rene masser. Det bør samtidig oppfordres til bruk av godkjent maling og bunnstoff for å unngå unødig forurensning.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2005.012)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectTUNGMETALL
dc.titleMiljøtilstanden ved opplagsplasser og pussesteder ved 11 småbåthavner i Trøndelag
dc.typeReport
dc.description.localcode51598
dc.source.pagenumber15


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal