Show simple item record

dc.contributor.authorBergstrøm, Bjørn
dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fr.
dc.contributor.authorSveian, Harald
dc.contributor.authorOlsen, Lars
dc.coverage.spatial14332 Målselv
dc.coverage.spatial14333 Finnsnes
dc.coverage.spatialSØRREISA
dc.coverage.spatialSALANGEN
dc.coverage.spatialSENJA
dc.coverage.spatialLAVANGEN
dc.coverage.spatial13322 Astafjorden
dc.coverage.spatial14323 Gratangen
dc.coverage.spatial14324 Salangen
dc.date.accessioned2020-07-15T07:51:54Z
dc.date.available2020-07-15T07:51:54Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664994
dc.description.abstractForkortet:\rRapporten inneholder resultatene fra løsmasskartlegging, geofysiske målinger og maringeologiske undersøkelser som ble utført av NGU i samarbeid med Troms fylkeskommune i 2001. Den gir en kortfattet kvartærgeologisk oversikt, med hovedvekt på omtale av løsmassene, spesielt leiravsetningene, i områder omkring Vangsvik, Sørreisa, Løksebotn og indre Lavangen. I tillegg presenteres noe informasjon om løsmassene på tilstøtende deler av fjordbunnen.\r\rFormålet med kartleggingen er å fremskaffe best mulig geologisk informasjon om løsmassene, særlig om leirområdene, hvor det er behov for gode grunnlagsdata for fremtidige geotekniske undersøkelser med nærmere vurdering av eventuell skredfare. Denne informasjonen vil også kunne være til hjelp ved andre problemstillinger som berører naturgrunnlaget, bl.a. ressursvurderinger (sand og grus), arealplanlegging, innen landbruket og til forsknings- og undervisningsformål.\r\rDet høyeste havnivået ved slutten av istiden for 12 - 13 000 år siden (den marine grense) ligger i dag 60-85 moh. i de kartlagte områdene, og angir en øvre grense hvor høyt marin leire og strandavsetninger kan forekomme. De tykkeste leiravsetningend, først og fremst langs nedre del av Spansdalen i Lavangen kommune, ble hovedsakelig avsatt som breslam i tilknytning til israndtrinn, dvs. soner hvor brekanten kortvarig stanset opp eller rykket litt frem under avsmeltningsfasen slik at det ble dannet israndavsetninger av morene og breelvmateriale, og med ekstra mye silt og leire utenfor. Leira kan i dag være overdekt av et relativt tynt lag av strandgrus, elvemateriale eller myr.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2004.057)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectKVIKKLEIRE
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectSKRED
dc.subjectGEOFYSISK UNDERSØKELSE
dc.titleLeirkartlegging i Troms: Kvartærgeologien i Vangsvik, Sørreisa, Løksebotn og Lavangen, et grunnlag for videre skredfarevurderinger
dc.typeReport
dc.description.localcode52545
dc.source.pagenumber22 s. + 4
dc.relation.project(300701) Leirskredkartlegging i Troms


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal