Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndersson, M.
dc.contributor.authorOttesen, R. T.
dc.contributor.authorJartun, M.
dc.contributor.authorVolden, T.
dc.coverage.spatial19144 Oslo
dc.date.accessioned2020-07-15T07:53:30Z
dc.date.available2020-07-15T07:53:30Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665057
dc.description.abstractOmfanget av bruk av PCB i puss på yttervegger i bygninger fra Oslo har hittil ikke vært kjent. Det er analysert 56 jordprøver og 15 pussprøver fra Oslo Øst. de prøvetatte bygningene, boligblokker og skoler, er oppført i perioden fra 1950 til 1968. I disse prøvene er innholdet av polyklorete bifenyler (PCB) bestemt. I 3 av de 15 undersøkte byggene i Oslo er ytterveggene forurenset med PCB. Ingen av de undersøkte skolebyggene har PCB-forurensede yttervegger. Dette skiller seg fra undersøkelser i andre norske byer. I Tromsø ble det kun funnet ett \"PCB-bygg\" av 28 undersøkte hus, mens ingen av 15 undersøkte bygg i Trondheim hadde PCB-forurensede yttervegger. I Bergen var 30% av bygningene PCB-forurensede. Dette indikerer at det har vært store regionale forskjeller når det gjelder bruk av PCB i puss. Det konkluderes med at PCB er blitt brukt i varierende omfang i murte bygninger i Oslo. Grunnen rundt en av bygningene i Oslo er sterkt PCB-forurenset (mer enn 500 ug\/kg.)Undersøkelsen vuste at grunnen i Oslo inneholder et høyere bakgrunnsnivå av PCB enn grunnen i andre norske byer. Ved fremtidig rehabilitering eller vedlikehold av bygg (boligblokker og skolebygg) som er satt opp eller rehabilitert i perioden 1950-80, bør ytterveggene kontrolleres for eventuelt innhold av PCB før arbeidene igangsettes.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2003.096)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectJORD
dc.titlePCB i yttervegger i hus fra Oslo Øst og uteområder rundt bygningene.
dc.typeReport
dc.description.localcode50648
dc.source.pagenumber14
dc.relation.project(301700) PCB og brommerte flammehemmere i Norge og arktis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal