Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Malin
dc.contributor.authorVolden, Tore
dc.date.accessioned2020-07-15T07:53:41Z
dc.date.available2020-07-15T07:53:41Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665064
dc.description.abstractOmfanget av bruk av PCB i maling og puss på yttervegger i bygninger har hittil vært lite kjent i Trondheim. Det er derfor bestemt at et antall betongbygg ved St Olavs hospital skulle undersøkese nærmere for å få et bedre bilde av omfanget av bruk av PCB i slike byggematerialer. Dette ble gjennomført en prøvetaking på 10 bygg som er bygd mellom 1955 og 1980. Alle prøvene ble analysert for innhold av polyklorerte bifenyler (PCB). Det ble funnet PCB (100ppb) i yttervegger kun i en malingsprøve. Alle andre prøver har et lavt PCB-innhold. Dette står i kontrast til lignende undersøkelser i Bergen der det er påvist PCB i yttervegger på flere bygninger. Det konkluderes med at PCB er blitt brukt i liten omfang i de aktuelle bygg i St Olavs hospital og at betongen eller murpussen ikke utgjør en forurensningsfare i rivningsfasen. Bygningen i St Olavs hospital har nokså forskjellig bygningshistorie, derfor gjelder undersøkelsen kun de prøvetatte bygningene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2003.010)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.titlePCB i yttervegger i bygg tilhørende St Olavs hospital, Trondheim
dc.typeReport
dc.description.localcode50323
dc.source.pagenumber18


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal