Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndersson, Malin
dc.contributor.authorVolden, Tore
dc.contributor.authorOttesen, Rolf Tore
dc.coverage.spatial11151 Bergen
dc.date.accessioned2020-07-15T07:54:39Z
dc.date.available2020-07-15T07:54:39Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665106
dc.description.abstractPå oppdrag fra Bergen kommune har NGU kartlagt PCB-forurensningen i barns utelekemiljø i 4 borettslag og 3 skolegårder i Bergen. Bakgrunnen for dette arbeid ligger i NGU Rapport 2002.102 der det ble påvist PCB-forurensning i puss og maling på husfasadene, og også i jorden rundt bygningene. Det er påvsit PCB-konsentrasjoner som ligger over Folkehelseinstituttets anbefalte tiltaksgrense på 0,5 mg\/kg i jord fra lekeplassene ved to skoler og ett borettslag. Tiltak er derfor nødvendig ved disse borettslag og skoler.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2003.058)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectJORD
dc.titlePCB i barns lekemiljø i Bergen
dc.typeReport
dc.description.localcode50483
dc.source.pagenumber22


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal