Show simple item record

dc.contributor.authorSigmond, Ellen M.O.
dc.coverage.spatial14142 Sæsvatn
dc.coverage.spatial14141 Songevatn
dc.coverage.spatial15143 Vinje
dc.coverage.spatialTOKKE
dc.coverage.spatialVINJE
dc.date.accessioned2020-07-15T07:57:08Z
dc.date.available2020-07-15T07:57:08Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665173
dc.description.abstractOmrådene som beskrives i denne rapporten ligger innenfor kartbladene Vinje, Songavatnet og den østlige del av kartblad Sæsvatn. Områdene kan, geologisk sett, deles i to atskilte deler, ett område øst for Mandal-Ustaos-forkastningssonen og ett vest for denne. Mandal-Ustaos-forkastningssonen er en av Norges største forkastninger, med en utstrekning som navnet forteller. Den ble dannet for 1500 til 1100 millioner år siden. Denne forkastningen går tvers gjennom kartblad Vinje. hele veien fra nord for Møsvatn til Ustaoset er mandal-Ustaos-forkastningssone ledsaget av en yngre forkastning, Kalhovdforkastningen. Denne er dannet for ca. 1050 millioner år siden eller noe senere, danner vanligvis den vestre begrensning av den meget bredere Mandal-Ustaos-forkastningssonen. Vest for forkastningssonen opptrer stort sett sterk omdannede bergarter. De eldste er omdannede overflatebergarter som kvartsskifer, kvartsitt og amfibolitt, dette er omdannede sandsteiner og basalter. Yngre enn disse er ulike gneiser, disse er vesentlig omdannede granitter og granodioritter som har gjennomsatt overflatebergartene. Alle disse er igjen gjennomsatt av forskjellige, mer eller mindre massive dypbergarter som granitt, granodioritt og dioritt. Sommeren 2000 fant vi en stor sioritt på vestsiden av Songavatnet. Det var tidligere helt ukjent at en slik bergart fantes i dette området. Sommerens (2001) feltarbeide viste at dioritten også finnes øst for Songavatnet langs strandsonen nordvest for Smerheller. Denne dioritten viser seg å ha en god innvirkning på fiskebestanden og beitet i området. Øst for forkastningen opptrer dypbergarter som granitt og gabbro og omdannede overflatebergarter tilhørende Bandaksgruppen. Overflatebergartene består av svakt omdannede vulkansek bergarter som metabasalt og metaryolitt, og omdannede sedimentære bergarter som metasandstein og metastuff.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.069)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectREGIONAL KARTLEGGING
dc.subjectGRANITT
dc.subjectGNEIS
dc.subjectPREKAMBRIUM
dc.subjectFORKASTNING
dc.subjectMYLONITT
dc.subjectDIORITT
dc.titleGeologien på kartbladene Vinje 1514.3, Songavatnet 1414.1, Sæsvatn 1414.2
dc.typeReport
dc.description.localcode50004
dc.source.pagenumber19
dc.relation.project(265901) Berggrunnskartlegging på Hardangervidda


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal