Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.contributor.authorJæger, Øystein
dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial17214 Flornes
dc.date.accessioned2020-07-15T07:58:11Z
dc.date.available2020-07-15T07:58:11Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665214
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse har på forespørsel fra Stjørdal kommune utført grunnvannsundersøkelser på Høggåsmoen i Forradal for å vurdere ny vannkilde til Moen vannverk. Vannverket, som har et vannbehov på ca. 0,6l\/s, tar i dag vann fra elva Forra. På østsiden av en stor sand- og grusavsetning på Høggåsmoen er det registrert flere kildeutslag. Formålet med grunnvannsundersøkelsene var i første omgang å utrede om disse kildeutslagene var egnet som vannkilde til Moen vannverk. Grunnvannsforholdene i avsetningen er undersøkt med feltbefaring, kartlegging, prøvetaking av kilder, georadarmålinger og undersøkelsesboringer. Undersøkelsene har vist at det er muligheter for grunnvannsuttak både fra en gravd brønn ved et kildeutslag og fra en rørbrønn. Uttak fra en rørbrønn krever pumpe og fremføring av strøm. Fordelen med en rørbrønn er at man får et dypere inntak som gir en mer stabil vannmengde og en bedre beskyttelse mot eventuelle forurensninger. Etablering av et grunnvannsuttak basert på en kilde blir trolig billigere, både med hensyn til utbygging og drift, men uttaket blir mer utsatt for eventuelle forurensinger og kan kreve en mer omfattende områdesikring. Rapporten omhandler også en grov kartlegging av sand- og grusressurser i tilknytning til eksisterende massetak på Høggåsmoen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.072)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANNSKILDE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleGrunnvannsundersøkelser på Høggåsmoen, Stjørdal kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode50104
dc.source.pagenumber30


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal