Show simple item record

dc.contributor.authorRein, Amund
dc.coverage.spatial21284 Junkerdal
dc.coverage.spatial21293 Rognan
dc.date.accessioned2020-07-15T07:58:57Z
dc.date.available2020-07-15T07:58:57Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665244
dc.description.abstractMålet har vært å legge til rette det geologiske datagrunnlaget for bruk i arealplanleggningen i kommunen, og arbeidet har vært organisert i form av et prosjekt der representanter fra kommunen, fylkeskommunen og NGU har deltatt. Kommunens forekomster av mineralressurser er forsøkt klassifisert etter betydning som økonomisk ressurs, og tilpasset aktuelle arealkategorier i plan- og bygningsloven. I Saltdal kommune er det 21 registrerte forekomster av industrimineraler i NGUs datase. Ingen av disse er i drift i dag. Det er i senere år gjort geologiske undersøkelser av 3 områder i nærheten av Rognan sentrum, med vekt på kalksteins- og dolomittressursene. I kommunen er det 30 registrerte malmforekomster. Ingen av de registrerte forekomsten er vurdert til å være av økonomisk interesse i dag. Den nordlige kontatsonen til Saltfjellet grunnfjellsvindu kan ha etpotensiale for økonomisk interessante gullforekomster, men er dårlig undersøkt og ligger dels innenfor Saltfjellet nasjonalpark. I Saltdal er det registrert i forekomster i NGUs database for naturstein. De to beste forekomstene synes å være Brenne marmorbrudd og Skaiti glimmerskiferbrudd. Begge disse forekomstene har vært drevet inntil nylig. Selv om NGU ikke ser noen muligheter for ny drift på kort sikt, er det viktig å være oppmerksom på forekomsten og eventuelt undersøke de bedre hvis en annen arealbruk planlegges i det aktuelle området. Det finnes store mengder grå marmor i kommunen. Pr. dato er disse ikke registrert som forekomster, da industriinteresse og markedsgrunnlag ikke synes å forsvare satsing på slike marmortyper. Et betydelig område med hvit, finkornet granitt ved Langånes kan muligens blir av interesse i framtiden. Blant mange grusforekomster i kommunen er Vensmoen, Lillealmenningen og Storjord sammen med pukkforekomsten Lønnsdal vurdert som meget viktige i forsyningen av byggeråstoff til veg- og betongformå
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2001.088)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMALMGEOLOGI
dc.subjectAREALBRUK
dc.subjectGRUS
dc.subjectPUKK
dc.subjectBYGNINGS-STEIN
dc.titleBruk av mineralressursdata i Saltdal kommunes arealplanlegging
dc.typeReport
dc.description.localcode49837
dc.source.pagenumber26


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal