Show simple item record

dc.contributor.authorRein, Amund (red.)
dc.coverage.spatial19263 Trofors
dc.coverage.spatial19264 Fustvatnet
dc.date.accessioned2020-07-15T07:59:05Z
dc.date.available2020-07-15T07:59:05Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665247
dc.description.abstractMålet har vært å legge til rette det geologiske datagrunnlaget for bruk i arealplanleggingen i kommunen, og arbeidet har vært organisert i form av et prosjekt der representanter fra kommunen, fylkeskommunen og NGU har deltatt. Kommunens forekomster av mineralressurser er forsøkt klassifisert etter betydning som økonomisk ressurs og tilpasset aktuelle arealkategorier i plan- og bygningsloven. Det er registrert 35 mineralindustriforekomster i kommunen. Ut fra eksisterende kunnskap er det bare Granåsen- og Seljeliforekomstene som er aktuelle for økonomisk utnyttelse. Til gjengjeld er disse å regne som mineralressurser av nasjonal interesse, og det er avgjørende at forekomstene følges opp på en god måte i kommunens arealplan. Av de 35 malmforekomstene er det bare Husvika sink-blyforekomst som er vurdert å ha en viss mulighet for økonomisk utnyttelse i framtida. Det er for Vefsn registrert 9 natursteinsforekomster. Den beste forekomsten synes å være klebersteinen i Bjørnålia. Selv om en ikke ser noen muligheter for ny drift på kort sikt, er det viktig å være oppmerksom på forekomsten, og eventuelt undersøke den bedre hvis annen arealbruk planlegges i dette området. Videre er det tre forekomster som muligens kan være av interesse i framtiden. Det gjelder Vasshaugaksla, Bjørnåga og Langmoen. Etter NGUs vurdering er det også et mulig potensiale for å lokalisere nye natursteinsforekomster i kommunen. Det gjelder i første rekke fro marmor og dernest granitt. Det er registrert 6 pukkforekomster og 58 grusforekomster i kommunen. De aller viktigste forekomstene til veg- og betongformål i kommunen i dag er pukkverkene ved Veset og Forsmolia og grusforekomsten Ravnå. I tillegg er også forekomstene Stormoen, Øya, Bergsnevaksla, Vefsnas utløp og Fusta vurdert som meget viktige for det lokale markedet i kommunen. Selv om gabbroforekomsten ved Veset ikke fullt ut tilfredsstiller kravene f
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2001.084)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUS
dc.subjectPUKK
dc.subjectMALMBEREGNING
dc.subjectBYGNINGS-STEIN
dc.titleBruk av mineralressursdata i Vefsn kommunes arealplanlegging.
dc.typeReport
dc.description.localcode49840
dc.source.pagenumber29


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal