Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorThorsnes, Terje
dc.contributor.authorBøe, Reidulv
dc.contributor.authorRise, Leif
dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.coverage.spatialTRØNDELAG
dc.coverage.spatialMØRE OG ROMSDAL
dc.date.accessioned2020-07-15T08:04:59Z
dc.date.available2020-07-15T08:04:59Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665417
dc.description.abstractDet er utført maringeologiske undersøkelser i Trondheimsleie og Trondheims- fjorden ved hjelp av multistråleekkolodd, grunnseismikk og prøvetaking. Hovedresultatene av undersøkelsen, som har vært kartlegging av skredfare mellom Tjeldbergodden i Møre og Romsdal og Skogn i Nord-Trøndelag, er rapportert tidligere (NGI 2000). I denne rapporten gir vi en sammenstilling og tolkning av bunnsedimentene og avsetningsmiljøet på denne strekningen. De 4 vedlagte bunntypekartene i målestokk 1:50000 er basert på all tilgjengelig informasjon. Rapporten gir også generelle beskrivelser av stratigrafien i avsetningsbassengene, og i enkelte områder diskuteres utviklingen av sediment- asjonsforholdene grundigere. Dette er i første rekke utført der sedimentkjerner er tatt med M\/S Bucentaur i 1999. Disse har gitt et viktig bidrag til tolk- ningen av de akustiske dataene, og har gjort det mulig å ekstrapolere informa- sjon til steder uten prøver.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2000.045)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSTRATIGRAFI
dc.subjectRASFARE
dc.subjectOVERFLATESEDIMENT
dc.subjectRØRLEDNING
dc.subjectGEOTEKNIKK
dc.subjectBORING
dc.titleSedimenter og sedimentasjosmiljø i Trondheimsleia og Trondheimsfjorden oppsummering av undersøkelser (fase 2) i forbindelse med gassrørledningstrase Tjeldbergodden - Skogn
dc.typeReport
dc.description.localcode49267
dc.source.pagenumber43


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal