Show simple item record

dc.contributor.authorThorsnes, Terje
dc.contributor.authorBøe, Reidulv
dc.contributor.authorRise, Leif
dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.coverage.spatialTRØNDELAG
dc.coverage.spatialMØRE OG ROMSDAL
dc.date.accessioned2020-07-15T08:04:59Z
dc.date.available2020-07-15T08:04:59Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665417
dc.description.abstractDet er utført maringeologiske undersøkelser i Trondheimsleie og Trondheims- fjorden ved hjelp av multistråleekkolodd, grunnseismikk og prøvetaking. Hovedresultatene av undersøkelsen, som har vært kartlegging av skredfare mellom Tjeldbergodden i Møre og Romsdal og Skogn i Nord-Trøndelag, er rapportert tidligere (NGI 2000). I denne rapporten gir vi en sammenstilling og tolkning av bunnsedimentene og avsetningsmiljøet på denne strekningen. De 4 vedlagte bunntypekartene i målestokk 1:50000 er basert på all tilgjengelig informasjon. Rapporten gir også generelle beskrivelser av stratigrafien i avsetningsbassengene, og i enkelte områder diskuteres utviklingen av sediment- asjonsforholdene grundigere. Dette er i første rekke utført der sedimentkjerner er tatt med M\/S Bucentaur i 1999. Disse har gitt et viktig bidrag til tolk- ningen av de akustiske dataene, og har gjort det mulig å ekstrapolere informa- sjon til steder uten prøver.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2000.045)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSTRATIGRAFI
dc.subjectRASFARE
dc.subjectOVERFLATESEDIMENT
dc.subjectRØRLEDNING
dc.subjectGEOTEKNIKK
dc.subjectBORING
dc.titleSedimenter og sedimentasjosmiljø i Trondheimsleia og Trondheimsfjorden oppsummering av undersøkelser (fase 2) i forbindelse med gassrørledningstrase Tjeldbergodden - Skogn
dc.typeReport
dc.description.localcode49267
dc.source.pagenumber43


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal