Show simple item record

dc.contributor.authorHeim, Michael
dc.coverage.spatial17232 Snåsavatnet
dc.coverage.spatial17233 Steinkjer
dc.coverage.spatial16232 Holden
dc.coverage.spatial16221 Verran
dc.coverage.spatialSNÅSA
dc.coverage.spatialSTEINKJER
dc.date.accessioned2020-07-15T08:20:01Z
dc.date.available2020-07-15T08:20:01Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665825
dc.description.abstractStrukturgeologiske undersøkelser ble foretatt langs et ca. 70 km langs avsnitt av Hitra-Snåsaforkastningen (HSF), en hovedstruktur i Møre-Trøndelag-forkast- ningssonen. Forkastningsmønsteret og forkastningsbergarter viser en kompleks og langvarig, antagelig flerfaset strukturell utvikling. Tidlig, ant. sen-kaledonsk duktil skjærdeformasjon under avtagende lavgrad metamorfosebetingelser resulterte i dannelsen av opp til flere 100 m med (proto-)-mylonitter og fyllonitter, SC-strukturer, spesielt godt utviklet i kvarts-feltspatrike bergarter, viser sinistral skjærbevegelse, med S og C subparallelt den VSV-ØNØ strykende forkastningen. Senere deformasjon førte til bruddtektonikk i et sprøtt regime, med dannelse av massive (mikro-)breksjer og kataklasitter, dels under prehnitt-facies. Hoved- bruddflatene ligger subparallelt med mylonitt\/fyllonittfoliasjonen, sekundær- brudd dels NNØ-SSV orientert; siste er dels extensive med mye hydrotermalkvarts Forskyvning av litologiske grenser og mesostrukturer tyder på sinistral komponent i begge tilfeller. Forkastningsgeometrien kan innpassses i en modell med N-S kompresjon, der hovedforkastningen svarer til P-strukturer, sekundærforkastningene til syntetiske (lokalt antitetiske) Riedel-strukturer. Primærlitologien har en viss kontrolllerende effekt på utformingen av HSF. Aspektet er mer forgrenet i fyllosilikatrike bergarter, enn i gneis-dominerte områder. Dette observeres også lenger nordøst langs HSF, ved traversering av Grong-Oldenkulminasjonen og overgangen til Grongfeltet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.182)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORKASTNING
dc.subjectSTRUKTURGEOLOGI
dc.subjectKALEDONSKE FJELLKJEDE
dc.subjectMYLONITT
dc.titleGeologiske observasjoner langs Hitra-Snåsaforkastningen mellom Verran og Snåsavatnet (Nord-Trøndelag)
dc.typeReport
dc.description.localcode44915
dc.source.pagenumber23


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal