Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorZwaan, Bouke
dc.contributor.authorErichsen, Eyolf
dc.contributor.authorBroekmans, Maarten
dc.coverage.spatial12134 Skjoldastraumen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:23:49Z
dc.date.available2020-07-15T08:23:49Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665927
dc.description.abstractBasert på innledende undersøkelser ble det anbefalt å gjennomføre oppfølgende pukkundersøkelser ved Raudnes i Vindafjord kommune. Berggrunnen innenfor det undersøkte området består av migmatittisk gneis, granittiske gneis og båndgneis. Den migmatittiske- og granittiske gneisen dominerer. Den tidligere undersøkte prøven ble tatt innenfor en sone med bånd- gneis ved det eksisterende kaianlegget. Prøven er ikke representativ for de deler av terrenget som betraktes som mest egnet for uttaksdrift. De seks nye prøvene som ble tatt innenfor området, viser en bergsrtskvalitet av middels til svak karakter. Dette er for dårlig med tanke på eksport til Europa. For et lokalt marked ansees kvaliteten som tilstrekkelig for de fleste veg- og betongformål. Den tidligere undersøkte prøven som ble tatt i en utsprengt skjæring, viser bedre mekaniske egenskaper for enkelte av testmetodene. Denne prøven er tatt dypere ned i fjellgrunnen i forhold til de nye prøvene som er utsprengt i dag- overflaten. Prøver tatt i dagoverflaten kan være utsatt for forvitring som kan gi redusert mekanisk styrke.Indikasjoner tyder imidlertid på at dette ikke er tilfelle for de nye prøvene og at disse dermed kan ansees som representative for området. Er det ønskelig å få en sikrere bekreftelse av mulige kvalitetsforbedringer mot dypet må det sprenges ut prøver på større dyp, anslagsvis 2 til 3 meter under dagoverflaten.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.141)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectFALLPRØVE
dc.subjectABRASJON
dc.subjectMIKROSKOPERING
dc.subjectPUKK
dc.titleOppfølgende pukkundersøkelser, Raudnes, Vindafjord kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode44745
dc.source.pagenumber46


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal