Show simple item record

dc.contributor.authorSimoni, M.U.
dc.coverage.spatialVESTFOLD
dc.coverage.spatialTELEMARK
dc.date.accessioned2023-06-13T14:54:33Z
dc.date.available2023-06-13T14:54:33Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3071196
dc.description.abstractRapporten gir en oversikt over geologiske undersøkelser av byggeråstoffene sand, grus, pukk og naturstein i Vestfold og Telemark fylke, basert på et flerårig samarbeid med Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner, ved Regiongeologen. I NGUs grus- og pukkdatabase er det for Vestfold og Telemark registrert 674 sand- og gruslokaliteter. En av disse er vurdert som forekomst med nasjonal betydning, og fire med regional betydning. For pukk er det seks forekomster med nasjonal betydning og 14 med regional. Det er samlet inn 181 pukkprøver for materialteknisk analyse, som videre er brukt for å lage et prognosekart for bergartskvalitet. Vestfold og Telemark har lange tradisjoner innen produksjon av naturstein, spesielt med larvikitt natursteinressursene, som er unike i verden og brukes internasjonalt. Over mange år er 60 natursteinforekomster kartlagt og karakterisert på regionalt nivå, og resultatene er publisert i flere rapporter, bøker og vitenskapelige artikler. Bærekraftig utnyttelse av natursteinressursene og reduksjon av avfall har fått økt fokus i de siste årene. NGUs karttjenester og databaser for byggeråstoffer og naturstein i Vestfold og Telemark blir fortløpende oppdatert, og er tilgjengelige gjennom flere plattformer. Sammen med Regiongeologens undersøkelser og strategisk arbeid danner dette grunnlaget for en langsiktig ressursforvaltning som støtter kommunal areal- og materialplanlegging, tilrettelegger for fremtidig ressurstilgang, og innfrir bærekraftsmålene. Hvert år er det behov for store mengder byggeråstoffer i Vestfold og Telemark. For å sikre fremtidig forsyning anbefaler NGU at dokumenterte forekomster sikres for fremtidig uttak.
dc.language.isonor
dc.publisherNorges geologiske undersøkelse
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2023.010)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectNATURSTEIN
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectGEOLOGISKE RESSURSER
dc.subjectPUKK
dc.subjectBEGART
dc.titleByggeråstoffer i Vestfold og Telemark fylke : oversikt og status
dc.typeReport
dc.description.localcode68775
dc.source.pagenumber27 s.
dc.relation.project370000


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal