Now showing items 4976-4995 of 5002

  • Årlig kontroll av fuktighetsgrenser for konsentrater med hensyn på sikkerhet ved sjøtransport. 

   Bremseth, Asbjørn; Bakkejord, Knut J. (NGU-Rapport (85.137), Report, 1985)
   Det er utført årlige bestemmelser av tillatt fuktighet, stuingsfaktor og rasvinkel for malmer og mineralske produkter fra norske bergverk med hensyn på sikkerhet ved sjøtransport. Årets bestemmelser er utført i tidsrommet ...
  • Årsak til radonproblemer i Kinsarvik. Oppfølgende geologiske og geofysiske undersøkelser i 2015, 2016 og 2017 

   Rønning, J.S.; Høst, J.; Böhme, M.; Fredin, O.; Hansen, L.; Hermanns, R.; Ofstad, F.; Solli, A. (NGU-Rapport (2020.022), Report, 2020)
   I Kinsarvik i Hardanger er det påvist meget høye verdier av den radioaktive og helseskadelige edelgassen radon i hus. Avsetningen de fleste radonbefengte husene står på, er tolket som en porøs og blokkrik endemorene. Ny ...
  • Årsmelding 1984 - Løsmasseavdelingen. 

   Bryn, Knut Ø.; Neeb Peer R.; Follestad, Bjørn A.; Hamborg, Martin (NGU-Rapport (85.078), Report, 1985)
   Årsmelding 1984.
  • Årsmelding for Grus- og Pukkregisteret 1987 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (88.061), Report, 1988)
   Årsmeldingen gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkregisteret i 1987. Tidligere produserte kart og rapporter er også tatt med. En oversikt over personell og økonomi er presentert fra 1984 til 1987. Eksempel ...
  • Årsmelding for Grus- og Pukkregisteret 1988. 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (89.029), Report, 1989)
   Årsmeldingen gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkregisteret i 1988. Tidligere produserte kart og rapporter er også tatt med. En oversikt over personell og økonomi er presentert fra 1984 til 1988. Eksempel ...
  • Årsmelding for Grus- og Pukkregisteret 1989. 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (90.060), Report, 1989)
   Årsmeldingen gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkregisteret i 1989. Ridligere produserte kart og rapporter er også tatt med. En oversikt over personell og økonomi er presentert fra 1984 til 1989. Ressursregnskap ...
  • Årsmelding for Grus- og Pukkregisteret 1990, med katalog over utgitte kart og rapporter. 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (91.168), Report, 1991)
   Årsmeldingen gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkregisteret i 1990. Tidligere produserte kart og rapporter er også tatt med. En oversikt over personell og økonomi er presentert fra 1984 til 1990. Ressursregnskap ...
  • Årsmelding for Grus- og Pukkregisteret 1991, med katalog over utgitte kart og rapporter 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (92.215), Report, 1992)
   Årsmeldingen gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkregisteret og Ressursregnskap i 1991. Tidligere produserte kart og rapporter er også tatt med. En oversikt over personell og økonomi er presentert fra 1984 ...
  • Årsrapport 1983 for løsmasseavdelingen. 

   Bryhn, Knut Ø.; Neeb, Peer R.; Hamborg, Martin (NGU-Rapport (84.070), Report, 1984)
   Løsmasseavdelingen ble opprettet som egen avdeling ved NGU 1. januar 1983. Avdelingen består av et administrasjonskontor, seksjon for løsmassekart- legging, seksjon for hydrogeologi og seksjon for ingeniørgeologi. Årsrapporten ...
  • Årsrapport 1984. Seksjon for ingeniørgeologi. 

   Unknown author (NGU-Rapport (85.067), Report, 1985)
   Årsrapporten gir en oversikt over virksomheten ved seksjonen i 1984.
  • Årsrapport 1985 for Løsmasseavdelingen. 

   Bargel, Terje; Neeb, Peer-Richard; Follestad, Bjørn A. (NGU-Rapport (86.043), Report, 1986)
   Årsmelding 1985.
  • Årsrapport 1985 for prosjektet "Kartlegging av kvikkleireområder 1981-87" 

   Hamborg, Martin (NGU-Rapport (86.002), Report, 1985)
   Det gis en status over kvartærgeologisk kartlagte områder som omfattes av prosjektet \"Kartlegging av kvikkleireområder 1981-87\". Prosjektet omfatter 50 kartblad i M 1:50 000. Av disse er 37 kartblad rapportert. I M 1:20 ...
  • Årsrapport 1986. Seksjon for geofysikk, NGU. 

   Rønning, Jan Steinar; Håbrekke, Henrik (NGU-Rapport (87.039), Report, 1987)
   Arbeidsoppgavene til seksjon for geofysikk er gitt i NGUs statutter. Oppgavene deles i 4; regional geofysikk, ingeniørgeofysikk, malmgeofysikk og elektronikkverksted, hvorav de to første er definert som satsningsområder. ...
  • Årsrapport for Grus- og Pukkregisteret 1986. 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (87.047), Report, 1987)
   Årsrapporten gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkregisteret i 1986. Tidligere produserte kart og rapporter er også tatt med. En oversikt over personell og økonomi er presentert fra 1984 til 1987. Eksempel ...
  • Årsrapport for Grusregisteret 1984. 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (85.076), Report, 1985)
   Årsrapporten gir en oversikt over virksomheten ved seksjonen i 1984.
  • Årsrapport for Grusregisteret 1985 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (86.039), Report, 1986)
   Årsrapporten gir en oversikt over utført arbeid med Grusregisteret i 1985. Tidligere produserte kart og rapporter er også tatt med.
  • Årsrapport Geokjemisk avdeling 1983. 

   Bølviken, Bjørn; Bersvendsen, J.; Sæther, B.; Ottesen, R. T.; Faye, G. Chr. (NGU-Rapport (84.025), Report, 1984)
   Rapporten inneholder 1) en oppsummering av virksomheten 1983 og 2) planer frem over under overskriftene - Formål og organisasjon - Seksjon for kjemiske analyser - Seksjon for geokjemi - Seksjon for data- og systemtjenester ...
  • Årsrapport Geokjemisk avdeling 1984 

   Bølviken, Bjørn; Bersvendsen, J.; Sæther, B.; Ottesen, R.T.; Faye, G.Chr. (NGU-Rapport (85.045), Report, 1985)
   Geokjemisk avdeling har 45 ansatte som fordeler seg på avdelingskontor (3) og 3 seksjoner etter arbeidsområdene - kjemiske analyser (25), geokjemisk kartlegging (9) og edb (8). Avdelingens regnskapstall for 1984 viser kr. ...
  • Årsrapport Geokjemisk avdeling 1987 

   Bølviken, B.; Bersvendsen, J.H.; Bottenvik, G.; Ottesen, R.T. (NGU-Rapport (88.023), Report, 1988)
   Geokjemisk avdeling hadde i 1987 45 ansatte som fordeler seg på avdelings- kontor (3) og seksjonene for kjemisk analyse (23), geokjemi (10) og edb (9). Avdelingens regnskapstall for 1987 viser kr 14.7 mill. Med skjønnsmessig ...
  • Årsrapport, Geokjemisk avdeling 1985 

   Bølviken, Bjørn; Bersvendsen, J.H.; Bottenvik, G.; Faye, G. Chr.; Ottesen, R.T. (NGU-Rapport (86.044), Report, 1986)
   Geokjemisk avdeling har 45 ansatte som fordeler seg på avdelingskontor (3) og tre seksjoner etter arbeidsområde - kjemiske analyser (24), geokjemisk kartlegging (10) og edb (8). Avdelingens regnskapstall for 1985 viser kr. ...